- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.อวน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 17/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 128868
Page Views 194271
 

แดนดินถิ่นคนเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำวิถี ประเพณีตานธรรมหลวง ชมปลาพวงหิน ท้องถิ่นธรรมชาติ น้ำตกตาดหลวงงาม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (11 ม.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
ส่งประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (11 ม.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (25 ธ.ค. 60 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 (25 ธ.ค. 60 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่8/2560 (13 พ.ย. 60 | อ่าน 28 ครั้ง)
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประจำปีงบประมาณ 2561 (17 ต.ค. 60 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (17 ต.ค. 60 | อ่าน 42 ครั้ง)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 (20 มิ.ย. 60 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศกำหนดกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราสจาการทรจริตอบต.อวน (30 ม.ค. 60 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 (04 ม.ค. 60 | อ่าน 204 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2560 (17 ม.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (17 ม.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (17 ม.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลำลองผิวจราจรลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๙๙-๐๐๒ บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลอวน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พ.ย. 60 | อ่าน 8 ครั้ง)
บัญชีพัสดุประจำปี พ.ศ. 2560 (20 พ.ย. 60 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2560 (20 พ.ย. 60 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลำลองผิวจราจรลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๙๙-๐๐๒ บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลอวน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 พ.ย. 60 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส4) (18 ต.ค. 60 | อ่าน 26 ครั้ง)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (17 ต.ค. 60 | อ่าน 27 ครั้ง)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 3 และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2560 งวดที่ 2 (16 ต.ค. 60 | อ่าน 29 ครั้ง)
 
 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง
ปร.4-5ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลำลองผิวจราจรลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๙๙-๐๐๒ บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลอวน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 พ.ย. 60 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลำลองผิวจราจรลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๙๙-๐๐๒ บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลอวน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 พ.ย. 60 | อ่าน 18 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านไร่และหมู่ที่ 9 บ้านไร่พัฒนา (04 ก.ย. 60 | อ่าน 39 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งริมน้ำมัด ม.1 บ้านไร่ (21 ก.ค. 60 | อ่าน 54 ครั้ง)
ปร.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งริมน้ำมัด ม.1 บ้านไร่ (21 ก.ค. 60 | อ่าน 50 ครั้ง)
ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งริมน้ำมัด ม.1 บ้านไร่ (21 ก.ค. 60 | อ่าน 98 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันตลิ่งริมน้ำมัด ม.9 บ้านไร่พัฒนา (21 ก.ค. 60 | อ่าน 43 ครั้ง)
ปร.4โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันตลิ่งริมน้ำมัน ม.9 บ้านไร่พัฒนา (21 ก.ค. 60 | อ่าน 47 ครั้ง)
ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันตลิ่งริมน้ำมัด ม.9 บ้านไร่พัฒนา (21 ก.ค. 60 | อ่าน 48 ครั้ง)
ตารางงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 11 (05 มิ.ย. 60 | อ่าน 59 ครั้ง)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
     
     
http://www.oic.go.th/web2014/index.html     
     
     
กรมการพัฒนาชุมชน     กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    มกราคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
08 มิ.ย. 59
โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS