" /> สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752133
Page Views 1468619
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปของตำบล : 
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับที่ราบ มีลำน้ำอวนและน้ำยาวไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ตำบลอวน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปัว   จังหวัดน่าน    ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 18 - 46 องศาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 100 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากอำเภอปัว  ประมาณ   23   กม.

อาณาเขตตำบล : 


ทิศเหนือ   ติดกับ  ตำบลศิลาเพชร   อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทิศใต้    ติดกับ   ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข   จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก   ติดกับ    ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก    ติดกับ    ตำบลตาลชุม   อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,105  คน เป็นชาย  2,628 คน เป็นหญิง  2,477  คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบชีพทำไร่ข้าวโพด   ทำนาข้าว
 
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบลอวน
2) สถานีอนามัยตำบลอวน
3) สถานีตำรวจภูธรอวน
4) โรงเรียนบ้านไร่
5) โรงเรียนบ้านน้ำยาว
6) โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า
7) น้ำตกตาดหลวง

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลอวน :

ที่อยู่ : 178  ต.อวน อ.ปัว  จ.น่าน  55120  โทร.0-8188-42199

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลอวน :
 
          เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080   ผ่านอำเภอสันติสุข ระยะทาง   40      กิโลเมตร

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค :

ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล มีไฟฟ้าใช้ครบ 100%