" /> องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752093
Page Views 1468575
 

แดนดินถิ่นคนเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำวิถี ประเพณีตานธรรมหลวง ชมปลาพวงหิน ท้องถิ่นธรรมชาติ น้ำตกตาดหลวงงาม

 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่้ และคิดอย่างไร

ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่้ และคิดอย่างไร

ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
“อบต.อวน ร่วมกับผู้นำชุมชน ทำความสะอาด จัดเก็บ สถานที่ศูนย์พักคอยพื้นที่ตำบลอวน” (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 132 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 (22 เม.ย. 2565 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 (28 มี.ค. 2565 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อวน ปประจำปีงบประมาณ 2565 (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 94 ครั้ง)
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ CIตำบลอวน (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่1 (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 95 ครั้ง)
อบต.อวน ร่วมกับผู้นำชุมชน จิตอาสาจัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนยพักคอยพื้นที่ตำบลอวน (27 ก.พ. 2565 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (28 ม.ค. 2565 | อ่าน 110 ครั้ง)
 
EGP01 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ E-GP)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหลักลาย (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 122 ครั้ง)
ปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอวน (13 ม.ค. 2565 | อ่าน 129 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 178 ครั้ง)
วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม(นม)) (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 179 ครั้ง)
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหลักลาย (27 ก.ย. 2564 | อ่าน 213 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลอวน (21 ก.ย. 2564 | อ่าน 229 ครั้ง)
ก่อสร้างหอพักถังเก็บน้ำอบต.อวน (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 209 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำยาว หมู่ที่ 3 ตำบลอวน (06 ก.ย. 2564 | อ่าน 266 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไร่พัฒนา (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 250 ครั้ง)
ปรับปรุงห้องครัว อบต.อวน (29 มิ.ย. 2564 | อ่าน 276 ครั้ง)
 
EGP02 ประกาศราคากลาง (ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ธ.ค. 2563 | อ่าน 350 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 พ.ค. 2563 | อ่าน 328 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำน้ำมัด บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 เม.ย. 2563 | อ่าน 445 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ส.ค. 2562 | อ่าน 243 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ส.ค. 2562 | อ่าน 325 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหลักลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ส.ค. 2562 | อ่าน 324 ครั้ง)
 
EGP04 ประกาศเชิญชวน (ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ธ.ค. 2563 | อ่าน 259 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 พ.ค. 2563 | อ่าน 263 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำน้ำมัด บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 เม.ย. 2563 | อ่าน 274 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหลักลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ส.ค. 2562 | อ่าน 246 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ส.ค. 2562 | อ่าน 387 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ส.ค. 2562 | อ่าน 352 ครั้ง)
 
EGP05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 145 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหลักลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 104 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 96 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 94 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4301 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 115 ครั้ง)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 127 ครั้ง)
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บฉ 2052 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2565 | อ่าน 113 ครั้ง)
จ้างปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2565 | อ่าน 112 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ม.ค. 2565 | อ่าน 116 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 116 ครั้ง)
 
EGP07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP)
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 108 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 118 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 106 ครั้ง)
จ้างทำป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ธ.ค. 2564 | อ่าน 157 ครั้ง)
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.อวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 170 ครั้ง)
ซื้อวัสดุโครงการค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 2564 | อ่าน 295 ครั้ง)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 2564 | อ่าน 189 ครั้ง)
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือCOVID19)ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 242 ครั้ง)
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือCOVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 410 ครั้ง)
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 2564 | อ่าน 296 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างฝายลำเหมืองลื้อ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งใหม่ (21 เม.ย. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งเฮ้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7,บ้านหลักลาย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 11 (28 มี.ค. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจิรต มาตรา 100 และ 103
แผ่นพับการต่อต้านการทุจริต อบต.อวน (28 มี.ค. 2562 | อ่าน 1792 ครั้ง)
คู่มือ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ (28 มี.ค. 2562 | อ่าน 332 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ (28 มี.ค. 2562 | อ่าน 339 ครั้ง)
 
 


     
     
http://www.oic.go.th/web2014/index.html     
     
     
กรมการพัฒนาชุมชน     กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     
     
รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 

 
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
08 มิ.ย. 2559
โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS