นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752115
Page Views 1468599
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอวนได้ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นขึ้นมา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 เพื่อเร่งรัดกิจกรรม และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในทุกพื้นที่ 

           เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลอวนจะออกสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปี  2565 เพื่อทำการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และจัดซื้อวัคซีนต่อไป

           โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ อบต.มอบหมายออกสำรวจดังนี้

     1. วันที่ 7 มีนาคม 2565

            เวลา 08.30-09.30 น. สถานที่อาคารอเนกประสงค์บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลอวน

            เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไร่ หมู่ที่ 9 

      2. วันที่ 8 มีนาคม 2565

             เวลา 08.30 - 09.30 น. อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ 2 ,อาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำยาว หมู่ที่ 3 

             เวลา  09.30 - 10.30 น. บ้านทุ่งกลาง หมู่ที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งกลาง,บ้านกอก หมู่ที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านกอก

      3. วันที่ 9 มีนาคม 2565
              เวลา 10.30 -12.00 น. บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยหาด,
                                            บ้านหลักลาย หมู่ที่ 8 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหลักลาย

      4. วันที่ 10 มีนาคม  2565 

               เวลา 08.30 - 09.30 น. บ้านทุ่งเฮ้า หมู่ที่ 6 และบ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 7  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งเฮ้า หมู่ที่ 6  

      5. วันที่ 11 มีนาคม 2565
               เวลา 08.30 -09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอนน้ำยาว หมู่ที่ 10

       หรือลงทะเบียนได้ที่ อบต.อวน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -11 มีนาคม 2565 เวลาราชการ 

     ...เพื่อความสะดวก รวดเร็วขอให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาด้วยน่ะค่ะ...

      หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคุณอริยา  นรินทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ        เบอร์โทรสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอวน  ๐-๕๔๖๘-๓๕๓๘ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๙๙๒-๐๕๙๓ ค่ะ

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565   อ่าน 98 ครั้ง