" /> ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจิรต มาตรา 100 และ 103 :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752034
Page Views 1468505
 
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจิรต มาตรา 100 และ 103
แผ่นพับการต่อต้านการทุจริต อบต.อวน ( (28 มี.ค. 2562 | อ่าน 1811 ครั้ง))
คู่มือ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ ( (28 มี.ค. 2562 | อ่าน 335 ครั้ง))
คู่มือการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ ( (28 มี.ค. 2562 | อ่าน 341 ครั้ง))