" /> EGP05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP) :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752077
Page Views 1468554
 
EGP05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 149 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหลักลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 111 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 99 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 96 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4301 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 117 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 128 ครั้ง))
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บฉ 2052 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (13 ม.ค. 2565 | อ่าน 114 ครั้ง))
จ้างปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (12 ม.ค. 2565 | อ่าน 113 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (07 ม.ค. 2565 | อ่าน 119 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 117 ครั้ง))
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลอวน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 80 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ โดยวิธีคัดเลือก ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 103 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 210 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 252 ครั้ง))
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหลักลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 154 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างหอพักถังเก็บน้ำอบต.อวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 ก.ย. 2564 | อ่าน 208 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 ก.ย. 2564 | อ่าน 167 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 ก.ย. 2564 | อ่าน 161 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเฮ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 ก.ย. 2564 | อ่าน 158 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 ก.ย. 2564 | อ่าน 205 ครั้ง))