" /> EGP07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP) :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752112
Page Views 1468596
 
EGP07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ E-GP)
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 110 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำลองสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 120 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 107 ครั้ง))
จ้างทำป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (01 ธ.ค. 2564 | อ่าน 159 ครั้ง))
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.อวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 172 ครั้ง))
ซื้อวัสดุโครงการค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (07 ก.ย. 2564 | อ่าน 300 ครั้ง))
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ก.ย. 2564 | อ่าน 191 ครั้ง))
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือCOVID19)ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 247 ครั้ง))
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือCOVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 418 ครั้ง))
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 ส.ค. 2564 | อ่าน 301 ครั้ง))
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 ส.ค. 2564 | อ่าน 332 ครั้ง))
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 ส.ค. 2564 | อ่าน 233 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 5 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (01 ก.ค. 2564 | อ่าน 176 ครั้ง))
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มิ.ย. 2563 | อ่าน 214 ครั้ง))
ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 มี.ค. 2563 | อ่าน 263 ครั้ง))
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (13 มี.ค. 2563 | อ่าน 161 ครั้ง))
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 ก.พ. 2563 | อ่าน 162 ครั้ง))
ซื้อผ้าแต่ง (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (12 ก.พ. 2563 | อ่าน 157 ครั้ง))
จ้างทำผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (12 ก.พ. 2563 | อ่าน 186 ครั้ง))
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ธ.ค. 2562 | อ่าน 167 ครั้ง))