" /> ITA013 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752156
Page Views 1468646
 
ITA013 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการกองช่าง การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ( (28 ม.ค. 2565 | อ่าน 65 ครั้ง))
ขั้นตอนการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ( (28 ม.ค. 2565 | อ่าน 70 ครั้ง))
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 67 ครั้ง))
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ( (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 91 ครั้ง))
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ( (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 71 ครั้ง))
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ( (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 73 ครั้ง))
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ( (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 72 ครั้ง))