" /> ITA027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 751962
Page Views 1468413
 
ITA027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 83 ครั้ง))
การกำหนดมาตรฐานกลางงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 63 ครั้ง))
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) 2563 ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 75 ครั้ง))
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 78 ครั้ง))
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 64 ครั้ง))
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ( (14 พ.ค. 2564 | อ่าน 134 ครั้ง))