" /> ITA035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752091
Page Views 1468573
 
ITA035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อบังคับจรรยาบรรณ ( (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง))
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ( (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 43 ครั้ง))
มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ ( (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 67 ครั้ง))
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศเจตจำนงการทุจริตคอรัปชั่น ( (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง))
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ( (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง))
กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ( (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 151 ครั้ง))
ประกาศนโยบายเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ( (27 พ.ย. 2564 | อ่าน 81 ครั้ง))