" /> ITA041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 751991
Page Views 1468452
 
ITA041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65 (รอบ 6 เดือน) ( (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64 ( (29 มี.ค. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง))
รายงานการเงินประจำปี และผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
รายงานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม ( (14 พ.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))