" /> ITA042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752020
Page Views 1468491
 
ITA042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๒๕๖๔ ( (22 มี.ค. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง))
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ( (14 พ.ค. 2564 | อ่าน 123 ครั้ง))
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( (14 พ.ค. 2564 | อ่าน 132 ครั้ง))