" /> ITA043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752040
Page Views 1468511
 
ITA043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( (23 มี.ค. 2565 | อ่าน 55 ครั้ง))
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 73 ครั้ง))
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการยืมพัสดุ ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 67 ครั้ง))