" /> คู่มือประชาชน :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752008
Page Views 1468474
 
คู่มือประชาชน
คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน สำหรับประชาชน ( (14 ส.ค. 2563 | อ่าน 110 ครั้ง))
ความรู้เรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ( (14 ส.ค. 2563 | อ่าน 110 ครั้ง))
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ( (30 ก.ค. 2562 | อ่าน 145 ครั้ง))
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ( (23 พ.ค. 2561 | อ่าน 214 ครั้ง))
คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ( (23 พ.ค. 2561 | อ่าน 925 ครั้ง))
การรับชำระภาษีป้าย ( (28 ก.ค. 2558 | อ่าน 353 ครั้ง))
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (28 ก.ค. 2558 | อ่าน 291 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( (28 ก.ค. 2558 | อ่าน 306 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( (28 ก.ค. 2558 | อ่าน 309 ครั้ง))
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( (28 ก.ค. 2558 | อ่าน 286 ครั้ง))
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน-พุทธศักราช-2475 ( (28 ก.ค. 2558 | อ่าน 314 ครั้ง))
คู่มือขอใช้น้ำประปา ( (27 ก.ค. 2558 | อ่าน 267 ครั้ง))
ประกาศใช้ คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ( (21 ก.ค. 2558 | อ่าน 281 ครั้ง))
บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน ( (21 ก.ค. 2558 | อ่าน 304 ครั้ง))