" /> งานจัดเก็บรายได้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752044
Page Views 1468519
 
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ( (29 ธ.ค. 2564 | อ่าน 73 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 ( (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 78 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 92 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ( (10 ก.ย. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง))
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (02 ต.ค. 2563 | อ่าน 125 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 ( (15 มิ.ย. 2563 | อ่าน 154 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่2) ( (29 พ.ค. 2563 | อ่าน 136 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินแ ( (27 มี.ค. 2563 | อ่าน 149 ครั้ง))
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ( (15 ม.ค. 2563 | อ่าน 141 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ( (15 ม.ค. 2563 | อ่าน 155 ครั้ง))
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( (02 ต.ค. 2562 | อ่าน 126 ครั้ง))
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( (30 ก.ค. 2562 | อ่าน 757 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( (08 ก.พ. 2562 | อ่าน 154 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ( (25 ธ.ค. 2561 | อ่าน 159 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ( (14 ธ.ค. 2561 | อ่าน 163 ครั้ง))
ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( (12 ต.ค. 2561 | อ่าน 181 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ( (06 มี.ค. 2561 | อ่าน 269 ครั้ง))
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ( (25 ธ.ค. 2560 | อ่าน 289 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ( (25 ธ.ค. 2560 | อ่าน 269 ครั้ง))
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ( (20 ต.ค. 2560 | อ่าน 270 ครั้ง))