" /> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752031
Page Views 1468502
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างฝายลำเหมืองลื้อ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งใหม่ (21 เม.ย. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งเฮ้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7,บ้านหลักลาย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 11 (28 มี.ค. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียนบต 574 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาปรับลานเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเฮ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอวน หมู่ที่ 3 บ้านน้ำยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน บต 574 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)ขององค์การบริหารส่วนตำบลอวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก