" /> สมาชิกสภา:: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752183
Page Views 1468681
 
สมาชิกสภา

นายเลิศ แปงยะ
ประธานสภา อบต.อวน

นายสำเนา ต๊ะแก้ว
รองประธานสภา อบต.อวน

นางนันทวัน จินดาสวัสดิ์
เลขานุการ สภา อบต.อวน

นายสวาส อุดนัน
ส.อบต.หมู่ 1

นายสมพงษ์ ญาณะคำ
ส.อบต.หมู่ 2

นายจุลเทพ วงศ์เทพ
ส.อบต.หมู่ 3

นางสาวศิริรัตน์ ยะทิพย์
ส.อบต.หมู่ 4

นายชูชีพ โกศิริ
ส.อบต.หมู่ 5

นางนิชธาวัลย์ ไชยหาญ
ส.อบต.หมู่ 6

นายประชุม ล้วนปวน
ส.อบต.หมู่ 7

นายโมทย์ ทิศแก้ว
ส.อบต.หมู่ 10