" /> สำนักงานปลัด:: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752076
Page Views 1468553
 
สำนักงานปลัด

นางศรีไพร บุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 087-183-3116

นางสาวเรียมดารา พรมคำ
นักวิเคราะนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 087-309-0455

นางอริยา นรินทร์
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 081-992-0593

นางสาวณภาณัฏฐ์ อุดนัน
นักทรัพยากรบุคล
เบอร์โทรศัพท์ 084-764-9534

นางสาวปนัดดา ชราพก
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 090-328-0962

นายจงรักษ์ ปัญญาภู
เจ้าพนักงานป้องกัันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 063-114-1879

นางออนอุชา ยศโม่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 088-405-4836

น.ส. วรรณิกา นรินทร์
ผช.นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 093-228-1578

นายไกรสรณ์ แข็งแรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทรศัพท์ 088-250-9626

นางเพลิน พรมวังขวา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 084-741-8251

นายผล พรมวังขวา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 081-032-7690

นายยุทธนา ติละ
พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์โทรศัพท์ 082-185-4632

นายเจริญ ธรรมดูล
พนักงานกู้ชีพ กู้ภัย อบต.อวน
เบอร์โทรศัพท์ 089-412-7745

นายปราการณ์ นรินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.อวน

นายสมศักด์ อุดนัน
พนักงาน กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.อวน