" /> กองคลัง:: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752192
Page Views 1468692
 
กองคลัง

นายเจริญ สัจจานิจการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 062-3640528

นางสาวทิพวรรณ์ คำชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 080-120-3170

นางสาวณัฎฐณิชา หน่อไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 092-275-4022

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพุฒธิดา กุกไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9355224

น.ส.ปุณยนุช วัชกุลนันท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 092-919-0741

นางสาวกชพรรณ กุกไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 093-3916705